We gaan weer de wijk in!

Hopelijk zijn alle corona beperkingen na de vakantie weer voorbij. Daarop vooruitlopend hebben we weer een planning gemaakt voor onze wijkbezoeken in het politieke...

Komt ie er of komt ie er nie?

Ons initiatief tot het houden met een referendum is, ondanks dat we het benodigde aantal handtekeningen hadden, door de raad afgeschoten. Een stadspeiling waarin...