Teersdijk heeft plek zat!

Dit bericht delen
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Foto: Canon van Dukenburg

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen een stapje dichterbij?

In welke wijk van Dukenburg woont u? *

Bent u? *

In juni neemt de gemeenteraad een besluit over het warmtenet in Dukenburg. Bent u daarvan op de hoogte?

In de vergader cyclus van juni komt het warmtenet ter sprake. In het voorstel van het college wordt er een voorstel gedaan waarbij er het volgende wordt besloten: a) Het stadsdeel Dukenburg is één warmtekavel/concessiegebied b) De warmtebron voor het warmtekavel is ARN

Wilt u mee beslissen over de keuze voor het warmtenet?

Er is een enquete uitgezet onder 3000 inwoners van Zwanenveld en Lankforst-Noord waarbij er een kleine 700 mensen hebben gereageerd. Dit besluit echter heeft betrekking op heel Dukenburg

Vind U dit onderwerp geschikt voor een referendum?

In Nijmegen kunnen 850 mensen het initatitief nemen voor een referendum over een voorgenomen collegebesluit. Voor dit onderwerp kan dit dus ook.

Bent u voorstander van een Warmtenet voor heel Dukenburg?

De bedoeling is dat er een warmtenet wordt aangelegd voor heel Dukenburg en dat deze warmte geleverd wordt door vuilverbrander ARN.

Hieronder staan uitspraken over het aardgasvrij maken. Welke passen het beste bij u?

Meerdere antwoorden mogelijk

Hoe vindt u dat de communicatie over het warmtenet tot nu toe verloopt?

Des te meer sterren des te positiever u bent.

Hoe denkt u over de aanleg van een warmtenet?

Des te meer sterren des te positiever u bent over de aanleg.

We willen graag met u in contact komen om uw mening te horen. Mogen wij u hiervoor benaderen?

Laat hieronder uw mailadres achter, utieraard gebruiken we dit mailadres enkel voor aan het warmtenet gerelateerde informatie zoals een eventueel referendumverzoek

U kunt ook uw mobiele telefoonummer achterlaten

Wij bellen nooit, wij whatsappen

Wilt u nog een reactie achterlaten?

Mijn mening is:

Al jaren klinkt er vanuit de bewoners van woonwagens de roep om het aantal standplaatsen uit te breiden. Aan de Teersdijk in Tolhuis ligt het Regionaal Woonwagencentrum waar op dit moment 62 standplaatsen zijn met daarnaast 20 huurwoningen (geen woonwagens)

In 2012 is er een herstructurering van het centrum gereedgekomen. Bij deze herstructurering waren ook bewoners van Tolhuis betrokken.

De verhuur van woonwagenstandplaatsen verloopt via de gemeente Nijmegen. Uit gegevens van de gemeente blijkt dat in de afgelopen 10 jaar slechts sporadisch standplaatsen te huur zijn aangeboden in de gemeente Nijmegen. Duidelijk is dat in de afgelopen jaren slechts mondjesmaat standplaatsen beschikbaar zijn gekomen.

Op 16 oktober 2020 verscheen, mede op verzoek van Voor Nijmegen.NU, het rapport  ‘Inventarisatie behoefte woonwagenstandplaatsen’. Uit het rapport bleek dat er voor nu en de komende 5 jaar behoefte is aan een uitbreiding met 92 plaatsen. VoorNijmegen.NU onderschrijft de conclusies in dit rapport!

B en W zegde vervolgens toe een QuickScan uit te laten voeren teneinde te onderzoeken of er locaties elders in Nijmegen zijn waar 25(!) standplaatsen gecreëerd kunnen worden. Deze 25 standplaatsen zijn dan bestemd voor 18+ ers die nu nog bij hun ouders op het Regionaal Woonwagencentrum inwonen.

Voor Nijmegen.Nu is het niet eens met dit beperkte aantal en het zoeken naar locaties elders in Nijmegen en heeft daartoe op 27 januari jl. onder de titel ‘Teersdijk heeft plek zat!’ een motie ingediend met de volgende strekking:

• Er ruimte is voor uitbreiding op locatie Teersdijk.

• De bewoners ook daar willen wonen

• De directe behoefte aan standplaatsen groter is dan de 25 die nu genoemd worden.

 Verzoekt het college:

Het onderzoek naar andere mogelijke locaties voor woonwagens in de stad niet uit te voeren en in te zetten op uitbreiding van locatie Teersdijk

Helaas heeft deze motie het niet gehaald

Het wachten is nu op de uitkomsten van de QuickScan.

Wij houden u op de hoogte.

Hans Veltmeijer, fractievolger Voor Nijmegen.NU

1 gedachte over “Teersdijk heeft plek zat!”

  1. In mijn ogen willen de mensen van Teersdijk ook veel liever op de Teersdijk blijven of komen te wonen, dan elders in Nijmegen.

    Goed dat Voor Nijmegen.NU dat onder de aandacht brengt. Hartelijke groet, Bea Peeters-Nillesen

Geef een antwoord